УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Ние разбираме че времето на всеки е ценно, затова преди да решите да кандидатствате за членство в Национален съюз на ключарите в България, моля вижте условията:


  • Поне 3 години стаж в ключарска фирма (доказва се с трудова книжка).
  • Свидетелство за съдимост.
  • Документ за висящо съдебно производство издадено от Национална следствена служба (НСлС) или Районно полицейско управление (РПУ).
  • Препоръка от двама членове на НСКБ, като поне един от тях да е от същия град (населено място) ако е възможно.

    Всеки член на Националния съюз на ключарите в България е длъжен да заплаща годишен членски внос, както следва:
    – 200 лв. за физическо лице (ЕТ и ЕООД)
    – 600 лв. за фирмено членство (ООД)


Ако желаете да станете член:
Попълнете и представете молбата по образец до Председателя на НСКБ с кратка мотивация за членство.


Етичен кодекс                       Устав на НСКБ                        Молба за членство


Банкова сметка на Национален съюз на ключарите в България:

BIC код: RZBBBGSF
IBAN: BG54RZBB91551000349139