ЗА КОНТАКТИ

Официален адрес за кореспонденция – гр. София, ПК 1408, ж.к. Стрелбище, бл. 97, партер, офис на Национален съюз на ключарите в България.


Технически секретар – Ваня Гоцева
Телефон за контакт: +359 887 061 582
E-mail адрес: bgalob@abv.bg


Председател – Андрей Сапунджиев
Телефон за контакт: +359 888 240 893
E-mail адрес: