ЗА КОНТАКТИ

Официален адрес за кореспонденция – гр. София, ПК 1303, ул. Цар Симеон №202, офис на Национален съюз на ключарите в България.


Технически секретар – Ваня Гоцева
Телефон за контакт: +359 887 061 582
E-mail адрес: bgalob@abv.bg


Председател – Йордан Велков
Телефон за контакт: +359 2931 03 84
E-mail адрес: jbvbg@yahoo.com